TRUE TF7 SR

TRUE TF7 SR

:

TRUE TF7 SR . . True Shell , , , . . TRUE FELT . TF7 , . , , , . SHIFT, BenchChange, .

:

:
:

TRUE TF7 SR .