VIKKELA 20 FLEX YTH

VIKKELA 20 FLEX YTH

:

132 24 VIKKELA LOW FLEX 100% 100% . / . . +20% , . . . .

:

:
:

VIKKELA 20 FLEX YTH .