VIKKELA 16 FLEX YTH

VIKKELA 16 FLEX YTH

:

122 19 VIKKELA LOW FLEX 100% 100% . / . . +20% , . . . .

:

:
:

VIKKELA 16 FLEX YTH .