EASTON STEALTH C 3.0 GRIP SR

4 200

: !

   EASTON STEALTH C 3.0 GRIP SR

EASTON STEALTH C 3.0 GRIP SR

Low kick point
EC10 Carbon Fiber matrix
- "Pro-style" shape c
-
- Grip
Multi-Rib
- EC10 Carbon Fiber MatrixEASTON STEALTH C3.0 GRIP - Elliptical EASTON - ,

EASTON STEALTH C 3.0 GRIP SR .

EASTON STEALTH C 3.0 GRIP SR

<table border=0> <col width="150" valign="top"> <col width="80%" valign="top"> <tr><td><b> </b></td><td> </td><td></tr> <tr><td><b> </b></td><td> Low kick point </td><td></tr> <tr><td><b> </b></td><td> EC10 Carbon Fiber matrix </td><td></tr> <tr><td align="center"> - </td><td> "Pro-style" shape c </td><td></tr> <tr><td align="center"> - </td><td> </td><td></tr> <tr><td align="center"> - </td><td> Grip </td><td></tr> <tr><td><b> </td><td> Multi-Rib </td><td></tr> <tr><td align="center"> - </td><td> EC10 Carbon Fiber Matrix </td><td></tr> </table> <br><hr align="center" width="600" size="1" noshade color="#444"><br> EASTON STEALTH C3.0 GRIP - Elliptical EASTON - ,

4200.00